Pevnost a únavová životnost (W11O005)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl a zaměření:
Předmět se zabývá popisem faktorů, které ovlivňují odolnost konstrukcí vůči jejich porušení
únavou materiálu nebo křehkým lomem. Jsou podrobně popsány přístupy k hodnocení a
posuzování únavové pevnosti i časované životnosti a aspekty hodnocení spolehlivosti
konstrukcí.
Základní témata:
Cyklické vlastnosti materiálu, únavové křivky napětí a deformace, nízkocyklová únava,
vysokocyklová a gigacyklová únava, dimenzování na trvalou pevnost. Analýza faktorů
ovlivňujících únavu materiálu. Únavová odolnost reálných součástí. Kumulace poškození.
Predikce životnosti a dimenzování na omezenou životnost. Nominální a lokální metody
predikce životnosti. Uniaxiální a multiaxiální přístupy. Pravděpodobnostní náplň součinitelů
bezpečnosti. Vznik a šíření únavových trhlin. Predikce zbytkové životnosti. Bezpečnost a
spolehlivost konstrukcí.
Osnova
Cyklické vlastnosti materiálu, únavové křivky napětí a deformace, nízkocyklová únava, nízkocyklová únava, dimenzování na trvalou pevnost. Kumulace poškození. Predikace životnosti. Nominální a lokální metody predikce. Vznik a šíření únavových trhlin. Predikce zbytkové životnosti. Bezpečnost a spolehlivost konstrukcí.
Osnova cvičení
Zvládnout postupy hodnocení strojních částí vůči únavovému porušení a křehkému lomu.
Aplikovat tyto přístupy pro MKP výpočty cyklických nebo stochastických změn tenzorů deformací a napětí.
Literatura
Růžička, M-Hanke.M.-Rost M.: Dynamická pevnost a životnost. skripta ČVUT v Praze, 2. vyd., 1992
Růžička,M, Fidranský J. : Pevnost a živonnost letadel, skripta ČVUT v Praze, 2000
(mechanika.fsid.cvut.cz)
Požadavky
Znalost základních předmětů pružnosti a pevnosti konstrukcí a vlastnostech materiálů.
Klíčová slova
navrhování na únavu, lomová mechanika, kumulace poškození
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.6.2024, 0:31 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)