česky  čs
english  en
Stabilita konstrukcí (W11O007)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:45
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl a zaměření:
Cílem je seznámit se s problematikou ztráty stability konstrukcí a s metodami přesného a přibližného nalezení hodnoty kritického zatížení.
Základní témata:
Pojem kritické síly, diskrétní soustavy a kontinuum, ideální a reálný prut, Eulerovo řešení, vlivy působící na kritické zatížení, vliv imperfekcí, vzpěr v nepružné oblasti, kombinace vzpěru a ohybu,energetická metoda řešení, přibližné metody, víceparametrické soustavy, ztráta stability prutu při kombinaci ohybu a krutu. Stabilita desek, vyztužených panelů, prstenců, skořepin a válcových trub. Lokální ztráta stability, nosník s tenkou stojinou.
Osnova
Literatura
E. Hájek, P. Reif, F. Valenta: Pružnost a pevnost, učebnice, SNTL 1988
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)