česky  čs
english  en
Teplotní únava a CREEP (W11O010)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:45
Semestr:LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Cíl a zaměření:
Předmět se zabývá mechanismem vzniku poruch materiálu v důsledku opakovaného
teplotního namáhání a kvazistatického tečení materiálu za vysokých teplot. Seznamuje s
metodami predikce pevnosti a životnosti takto namáhaných součástí strojů.
Základní témata:
Fenomén teplotní únavy a tečení materiálu (creep). Tečení kovů za vysokých teplot, hlavní
vlivy. Únava materiálu a teplotní únava. Únavové křivky napětí a deformace. Pevnostní
charakteristiky kovů při creepu. Fyzikální teorie a základní rovnice creepu. Fyzikální teorie a
základní rovnice popisu teplotní únavy. Teorie creepu, časové a deformační zpevňování.
Únavové a creepové poškození. Teorie kumulace poškození. Únava a creep při víceosé
napjatosti.
Structure
1. Fenomén creepu, tečení kovů za vysokých teplot, hlavní vlivy.
2. Pevnostní charakteristiky ocelí při creepu. Fyzikální teorie creepu. Základní rovnice creepu.
3. Teorie creepu: časové a deformační zpevňování.
4. Creep při víceosé napjatosti.
5. Základní úlohy creepu: tah, tlak, ohyb, krut.
6. Ustálený a neustálený creep.
Structure of tutorial
1. Fenomén creepu, tečení kovů za vysokých teplot, hlavní vlivy.
2. Pevnostní charakteristiky ocelí při creepu. Fyzikální teorie creepu. Základní rovnice creepu.
3. Teorie creepu: časové a deformační zpevňování.
4. Creep při víceosé napjatosti.
5. Základní úlohy creepu: tah, tlak, ohyb, krut.
6. Ustálený a neustálený creep.
Literarture
Růžička, M-Hanke.M.-Rost M.: Dynamická pevnost a životnost. skripta ČVUT v Praze, 2. vyd., 1992.
Requirements
1. Fenomén creepu, tečení kovů za vysokých teplot, hlavní vlivy.
2. Pevnostní charakteristiky ocelí při creepu. Fyzikální teorie creepu. Základní rovnice creepu.
3. Teorie creepu: časové a deformační zpevňování.
4. Creep při víceosé napjatosti.
5. Základní úlohy creepu: tah, tlak, ohyb, krut.
6. Ustálený a neustálený creep.
Keywords
creep, kovy, vysoká teplota
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)