česky  čs
english  en
Forenzní biomechanika (W11O013)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:15.12.2016
Valid until: ??Range:
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
V předmětu forenzní biomechanika se studenti doktorského studijního programu seznámí s některými mechanismy vzniku poranění; s metodikou identifikace rozměrů osob z videozáznamu; seznámí se s metodikou určování forenzních dat z trasologických stop; seznámí se s metodikou analýzy pohybových situací, tj. různých pádů a kolizí osob s okolím.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
J. Kieser, M. Taylor, D. Carr (2012), Forensic Biomechanics 1st Edition, Wiley, ISBN:1119990114
A.M.Nahum, J.W.Melvin, Accidental Injury, Springer, 2010

K.L. Carper (2000) Forensic Engineering, Second Edition 2nd Edition CRC Press, ISBN:0849374847.
T.D. White, M.T. Black (2011) Human Osteology, Third Edition, Academic Press, ISBN:0123741343.
Steven N. Byers (2010) Introduction to Forensic Anthropology (Pearson Custom Anthropology) 4th Edition, Routledge, ISBN: 0205790127
Stefan J., Hladík J., a kol.: Soudní lékařství a jeho moderní trendy, Grada, 2012
Straus J.: Forenzní biomechanika, Policejni akademie ČR, 1999.
C.Simms, D.Wood: Pedestrian and cyclist impact, Springer, 2009
J.A.DiMaggio, W.Vernon,: Forensic podiatry, Humana Press, 2011
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)