česky  čs
english  en
Pružnost a pevnost pro technology (2111018)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:PPTEApproved:31.03.2015
Valid until: ??Range:4P+3C
Semestr:Credits:8
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Prostý tah a tlak. Základy rovinné a prostorové napjatosti. Deformační energie. Mezní stavy, pevnostní podmínky. Krut prutů kruhových průřezů. Geometrické charakteristiky průřezů. Ohyb staticky určitých i neurčitých nosníků. Průhyby nosníků. Kombinované namáhání. Namáhání při proměnném zatížení. Napjatost tenkostěnných rotačních membrán.
Teacher's
Ing. Karel Doubrava Ph.D.
Letní 2020/2021
prof. Ing. Milan Růžička CSc.
Letní 2020/2021
Ing. Karel Vítek CSc.
Letní 2020/2021
Ing. Karel Doubrava Ph.D.
Letní 2019/2020
prof. Ing. Milan Růžička CSc.
Letní 2019/2020
Ing. Karel Vítek CSc.
Letní 2019/2020
Ing. Karel Doubrava Ph.D.
Letní 2018/2019
prof. Ing. Milan Růžička CSc.
Letní 2018/2019
Ing. Karel Vítek CSc.
Letní 2018/2019
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)