Pružnost a pevnost pro technology (2111018)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:PPTESchválen:31.03.2015
Platí do: ??Rozsah:4P+3C
Semestr:Kredity:8
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Prostý tah a tlak. Základy rovinné a prostorové napjatosti. Deformační energie. Mezní stavy, pevnostní podmínky. Krut prutů kruhových průřezů. Geometrické charakteristiky průřezů. Ohyb staticky určitých i neurčitých nosníků. Průhyby nosníků. Kombinované namáhání. Namáhání při proměnném zatížení. Napjatost tenkostěnných rotačních membrán.
Vyučující
Ing. Karel Doubrava Ph.D.
Letní 2020/2021
prof. Ing. Milan Růžička CSc.
Letní 2020/2021
Ing. Karel Vítek CSc.
Letní 2020/2021
Ing. Karel Doubrava Ph.D.
Letní 2019/2020
prof. Ing. Milan Růžička CSc.
Letní 2019/2020
Ing. Karel Vítek CSc.
Letní 2019/2020
Ing. Karel Doubrava Ph.D.
Letní 2018/2019
prof. Ing. Milan Růžička CSc.
Letní 2018/2019
Ing. Karel Vítek CSc.
Letní 2018/2019
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 22.9.2021, 23:45 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)