česky  čs
english  en
Vícekriteriální navrhování konstrukcí (2111055)
Departments:odbor pružnosti a pevnosti ()
Abbreviation:VNKApproved:23.10.2018
Valid until: ??Range:2+2
Semestr:ZCredits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami vícekriteriálního navrhování strojních dílů s příklady a ukázkami rozdílných požadavků na finální výrobek.
Structure
1. Zásady navrhování konstrukcí
2. Formulace úlohy konstrukční optimalizace, volba vhodné cílové funkce, vícekriteriální návrh konstrukce
3. Základy matematické teorie optimalizace a popis základních optimalizačních přístupů
4. Vícekriteriální formulace optimalizačního problému
5. Metody vícekriteriální optimalizace
6. Princip Pareto dominance
7. Optimalizace rozměrů a tvaru
8. Metody a přístupy k optimalizaci topologie
9. Úvod do programového zpracování vícekriteriálního navrhování konstrukcí
10. Metoda konečných prvků v optimalizaci konstrukcí
11. Výhody a úskalí návrhu konstrukcí z kompozitních materiálů
12. Vícekriteriální návrh při nejistých vnějších podmínkách
13. Opakování/rezerva
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)