česky  čs
english  en
Biomechanika 2 (2111719)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:BM2Schválen:29.04.2016
Platí do: ??Rozsah:2+1
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Biomechanika II navazuje na předměty Biomechanika I, Mechanika III Alfa, Pružnost a pevnost II Alfa, Termomechanika Alfa a Mechanika tekutin Alfa a rozšiřuje znalosti zde získané a aplikuje je na analýzu živých tkání a orgánů.
Vyučující
Ing. Miloslav Vilímek Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Miloslav Vilímek Ph.D.
Zimní 2017/2018
doc. Ing. Lukáš Horný Ph.D.
Zimní 2016/2017
Ing. Miloslav Vilímek Ph.D.
Zimní 2016/2017
Osnova
1. týden: Přehled zákonů mechaniky a postupů řešení analýzy pohybu, deformací a namáhání těles a látek
2. týden: Teoretická mechanika a křivočarost reálných biomechanických úloh
3. týden: Dynamika svalového a kosterního systému
4. týden: Tenzorový počet
5. týden: Křivočará teorie pružnosti I (teorie)
6. týden: Křivočará teorie pružnosti II (příklad)
7. týden: Analýza kortikální kosti
8. týden: Analýza trámčité kosti
9. týden: Meziobratlová ploténka
10. týden: Srdce
11. týden: Zbytkové napětí v cévách
12. týden: Mechanika lipidových membrán v křivočarých souřadnicích
13. týden: Lipidové membrány s izolovanými inkluzemi
Osnova cvičení
Literatura
Daniel, M. - Mareš, T. Biomechanics of Biomembranes 1. ed. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 71 p. ISBN 978-80-01-03915-1.
Konvičková, S. - Valenta, J. - Mareš, T. Biomechanika svalstva člověka 1. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 131 s. ISBN 978-80-01-03911-3.
Studijní materiály poskytované přednášejícím v elektronické podobě
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)