česky  čs
english  en
Nanobiomechanika (2111728)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:07.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2+0
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Nanobiomechanika rozšiřuje znalosti získané v oblasti mechaniky a aplikuje je na analýzu celulárních a subcelulárních struktur.
Vyučující
prof. RNDr. Matej Daniel Ph.D.
Zimní 2018/2019
prof. RNDr. Matej Daniel Ph.D.
Zimní 2017/2018
prof. RNDr. Matej Daniel Ph.D.
Zimní 2016/2017
Osnova
1. týden: Přehled složení buňky, struktura a funkce ribonukleových kyselin
2. týden: Struktura a funkce proteinů
3. týden: Přehled statistické mechaniky (teorie)
4. týden: Přehled statistické mechaniky (příklady)
5. týden: Mechanika makromolekul, perzistentní délka
6. týden: Principy entropické elasticity
7. týden: Elasticita makromolekulárních sítí
8. týden: Mechanika biomembran, samoorganizace
9. týden: Mechanika biomembran, deformační energie
10. týden: Mechanika biomembran. vlastní křivost
11. týden: Mechanika buňky, modely a experiment
12. týden: Molekulární motory
13. týden: Elektrofyziologie buňky, receptory
Osnova cvičení
Literatura
Daniel, M. - Mareš, T. Biomechanics of Biomembranes 1. ed. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007.
Konvičková, S. - Valenta, J. - Mareš, T. Biomechanika svalstva člověka 1. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 131 s. ISBN 978-80-01-03911-3.
Daniel, M. - Mareš, T. Biomechanics of Biomembranes II 1. ed. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2009.
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)