česky  čs
english  en
Šíření akustických vln v pevných látkách (2116033)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:06.06.2003
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:LKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Stručný úvod do zpracování signálu - digitalizace a kvantizace, stabilita a kauzalita, Fourierova transformace a impulzní odezva systému. Akustická emise jakožto pasivní ultrazvuková metoda - lokalizace zdroje a modelování akustické emise. Ultrazvukové metody - defektoskopie, určování vlastností materiálů, bezkontaktní metody a resonanční ultrazvuková spektroskopie.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)