česky  čs
english  en
Šíření akustických vln v pevných látkách (2116033)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:06.06.2003
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:LKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Stručný úvod do zpracování signálu - digitalizace a kvantizace, stabilita a kauzalita, Fourierova transformace a impulzní odezva systému. Akustická emise jakožto pasivní ultrazvuková metoda - lokalizace zdroje a modelování akustické emise. Ultrazvukové metody - defektoskopie, určování vlastností materiálů, bezkontaktní metody a resonanční ultrazvuková spektroskopie.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)