Mechanika polymerů (2116045)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:MEPSchválen:15.06.2016
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět mechanika polymerů seznamuje se základními fyzikálními a chemickými představami a stavbě makromolekulárních látek. Dále posluchače seznamuje mechanickým chováním polymerů a s matematickými modely, které toto chování popisují.
Osnova
1. týden: Struktura polymerů
2. týden: Klasifikace polymerů
3. týden: Biopolymery versus průmyslové polymery
4. týden: Řetězce, sítě a krystaly
5. týden: Fázové přechody polymerů
6. týden: Deformační mechanizmy polymerů
7. týden: Tenzory napětí a deformace
8. týden: Nelineární pružnost
9. týden: Hyperelasticita
10. týden: Viskoelasticita
11. týden: Závislost na rychlosti deformace
12. týden: Funkce poškození a Mullinsův effekt
13. týden: Modely s vnitřními proměnnými
Literatura
Meissner B, Zilvar V. (1987) Fyzika polymerů. SNTL/Alfa

Horný L. (2014) Patobiomechanika srdečněcévního systému I. díl. Studijní text ČVUT FS, dostupné online http://users.fs.cvut.cz/~hornyluk/files/Patobiomechanika-srdecnecevniho-systemu-I.pdf 
?????
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 21.6.2024, 2:46 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)