česky  čs
english  en
Seminář z pružnosti a pevnosti pro technology (2116053)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:SPPTApproved:07.03.2017
Valid until: ??Range:0P+3C
Semestr:LCredits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Prostý tah a tlak. Základy rovinné a prostorové napjatosti. Deformační energie. Mezní stavy, pevnostní podmínky. Krut prutů kruhových průřezů. Geometrické charakteristiky průřezů. Ohyb staticky určitých i neurčitých nosníků. Průhyby nosníků. Kombinované namáhání. Namáhání při proměnném zatížení. Napjatost tenkostěnných rotačních membrán.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)