Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Termomechanika (2121023)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:21.05.2000
Platí do: ??Rozsah:3+2
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní zákony termodynamiky. Stavové rovnice. Ideální plyn, vlastnosti. Vratné a typické nevratné stavové změny ideálního plynu. Reálné plyny a páry, řešení stavových změn. Směsi plynů. Oběhy typických tepelných motorů a strojů. Vlhký vzduch. Základní případy sdílení tepla. Stacionární vedení tepla. Sdílení tepla prouděním. Využití podobnosti, kriteriální rovnice. Sdílení tepla při skupenských změnách. Teplotní záření. Kombinované případy sdílení tepla. Tepelné výměníky. Proudění stlačitelných tekutin. Izentropické proudění. Kolmé rázové vlny. Průtok tryskami a difuzory. Základy chemické termodynamiky. Termodynamika chemických reakcí.
Vyučující
doc. Ing. Josef Adamec CSc.
Zimní 2017/2018
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Zimní 2017/2018
prof. Ing. Jiří Nožička CSc.
Zimní 2017/2018
doc. Ing. Josef Adamec CSc.
Zimní 2016/2017
prof. Ing. Jiří Nožička CSc.
Zimní 2016/2017
doc. Ing. Josef Adamec CSc.
Zimní 2015/2016
prof. Ing. Jiří Nožička CSc.
Zimní 2015/2016
doc. Ing. Josef Adamec CSc.
Zimní 2014/2015
prof. Ing. Jiří Nožička CSc.
Zimní 2014/2015
Ing. Jiří Doubrava CSc.
Zimní 2013/2014
prof. Ing. Jiří Nožička CSc.
Zimní 2013/2014
Ing. Jiří Doubrava CSc.
Zimní 2012/2013
Ing. Jan Novotný Ph.D.
Zimní 2012/2013
Ing. Jiří Doubrava CSc.
Zimní 2011/2012
Ing. Jan Novotný Ph.D.
Zimní 2011/2012
Ing. Jiří Doubrava CSc.
Letní 2010/2011
Ing. Milan Matějka Ph.D.
Letní 2010/2011
Ing. Jiří Doubrava CSc.
Letní 2009/2010
Ing. Milan Matějka Ph.D.
Letní 2009/2010
prof. Ing. Jiří Nožička CSc.
Letní 2009/2010
Ing. Jiří Doubrava CSc.
Letní 2008/2009
Ing. Milan Matějka Ph.D.
Letní 2008/2009
prof. Ing. Jiří Nožička CSc.
Letní 2008/2009
Ing. Jiří Doubrava CSc.
Letní 2007/2008
doc. Ing. Miroslav Jílek CSc.
Letní 2007/2008
Ing. Milan Matějka Ph.D.
Letní 2007/2008
Ing. Jiří Doubrava CSc.
Letní 2006/2007
doc. Ing. Miroslav Jílek CSc.
Letní 2006/2007
Ing. Milan Matějka Ph.D.
Letní 2006/2007
Ing. Jiří Doubrava CSc.
Letní 2005/2006
doc. Ing. Miroslav Jílek CSc.
Letní 2005/2006
Ing. Milan Matějka Ph.D.
Letní 2005/2006
Ing. Jiří Doubrava CSc.
Letní 2004/2005
doc. Ing. Miroslav Jílek CSc.
Letní 2004/2005
prof. Ing. Jiří Nožička CSc.
Letní 2004/2005
Osnova
1.Základní pojmy a definice. Stavové veličiny. Teplo a práce.
2.Postuláty fenomenologické termodynamiky. První, druhá a třetí hlavní věta termodynamiky pro otevřené a uzavřené soustavy. Tepelné kapacity a Mayerův vztah.
3.Stavová změna a oběh, Carnotův oběh. Základní vratné a nevratné stavové změny.
4.Modely plynů a stavové rovnice, ideální plyn, plyn Van der Waalsův, plyn polodokonalý.
Stavové změny ideálního plynu. Směs ideálních plynů.
5. Vodní pára. Znázornění v i - s diagramu. Řešení stavových změn ve vodní páře.
6. Oběhy tepelných motorů a strojů - kompresor, pístový motor, parní a plynová turbína.
Oběhy chladicích strojů s plyny a parami.
7. Vlhký vzduch. Základní veličiny a jejich měření, vyjádření základních stavových veličin vlhkého vzduchu. Řešení dějů v i - x diagramu.
8.Základy sdílení tepla. Mechanismy sdílení tepla. Vedení tepla v tuhých látkách - 1D případy.
9. Sdílení tepla prouděním, přestup tepla. Řešení přestupu tepla s využitím teorie podobnosti.
10. Teplotní záření. Záření černého, šedého a reálného tělesa. Sdílení tepla zářením.
11. Základy řešení tepelných výměníků.
12. Stlačitelnost tekutiny a její projevy. Základní rovnice proudění stlačitelné tekutiny. Rychlost zvuku, Machovo číslo. Stavové chování stlačitelné tekutiny.
Izoentropické proudění. Výtoková rychlost. Kritický stav.
13. Proudění tryskami a difusory, aerodynamické ucpání, kritický výtok, průtok se ztrátami.
14. Kolmá rázová vlna, tryska za nenávrhových podmínek.
Osnova cvičení
1.Základní pojmy a definice. Stavové veličiny. Teplo a práce.
2.Postuláty fenomenologické termodynamiky. První, druhá a třetí hlavní věta termodynamiky pro otevřené a uzavřené soustavy. Tepelné kapacity a Mayerův vztah.
3.Stavová změna a oběh, Carnotův oběh. Základní vratné a nevratné stavové změny.
4.Modely plynů a stavové rovnice, ideální plyn, plyn Van der Waalsův, plyn polodokonalý.
Stavové změny ideálního plynu. Směs ideálních plynů.
5. Vodní pára. Znázornění v i - s diagramu. Řešení stavových změn ve vodní páře.
6. Oběhy tepelných motorů a strojů - kompresor, pístový motor, parní a plynová turbína.
Oběhy chladicích strojů s plyny a parami.
7. Vlhký vzduch. Základní veličiny a jejich měření, vyjádření základních stavových veličin vlhkého vzduchu. Řešení dějů v i - x diagramu.
8.Základy sdílení tepla. Mechanismy sdílení tepla. Vedení tepla v tuhých látkách - 1D případy.
9. Sdílení tepla prouděním, přestup tepla. Řešení přestupu tepla s využitím teorie podobnosti.
10. Teplotní záření. Záření černého, šedého a reálného tělesa. Sdílení tepla zářením.
11. Základy řešení tepelných výměníků.
12. Stlačitelnost tekutiny a její projevy. Základní rovnice proudění stlačitelné tekutiny. Rychlost zvuku, Machovo číslo. Stavové chování stlačitelné tekutiny.
Izoentropické proudění. Výtoková rychlost. Kritický stav.
13. Proudění tryskami a difusory, aerodynamické ucpání, kritický výtok, průtok se ztrátami.
14. Kolmá rázová vlna, tryska za nenávrhových podmínek.
Literatura
1. Nožička J., Termomechanika, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998
Požadavky
Klíčová slova
termodynamické zákony, energie, přeměny energií, tepelné oběhy, stavové změny, ideální plyn, vodní pára, vlhký vzduch, sdílení tepla, tepelný výměník, proudění stlačitelné tekutiny, rázová vlna
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/94365653/2017-02-22/12:51)