Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Aerodynamika (2121027)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2+0
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na studium chování proudících tekutin s aplikacemi v technické praxi s důrazem na proudění vzduchu. Pozornost je věnována otázkám stability proudění, turbulenci, obtékání těles a interakci proudu s povrchy.
Vyučující
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Zimní 2017/2018
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Zimní 2016/2017
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Zimní 2015/2016
Osnova
- Základní rovnice dynamiky tekutin (kontinuity, Navier-Stokesovy), jejich vlastnosti.
- Turbulence a deterministický chaos.
- Rovnice turbulentního proudění (Reynoldsovy).
- Teorie stability.
- Přechod proudění do turbulence.
- Vyvinuté turbulentní proudění.
- Matematické modelování turbulentních proudů.
- Analýza turbulentních smykových proudů (mezní vrstva, paprsek, proudění v kanále, úplav).
- Obtékání těles (špatně obtékaná a proudnicová tělesa).
- Silová interakce proudění s obtékanými povrchy.
- Stručná teorie křídla.
Osnova cvičení
- Základní rovnice dynamiky tekutin (kontinuity, Navier-Stokesovy), jejich vlastnosti.
- Turbulence a deterministický chaos.
- Rovnice turbulentního proudění (Reynoldsovy).
- Teorie stability.
- Přechod proudění do turbulence.
- Vyvinuté turbulentní proudění.
- Matematické modelování turbulentních proudů.
- Analýza turbulentních smykových proudů (mezní vrstva, paprsek, proudění v kanále, úplav).
- Obtékání těles (špatně obtékaná a proudnicová tělesa).
- Silová interakce proudění s obtékanými povrchy.
- Stručná teorie křídla.
Literatura
Uruba, V., 2009, Turbulence, skriptum ČVUT v Praze, Fakulta strojní.
Požadavky
Základní znalosti mechaniky tekutin a matematiky (integrální, diferenciální a tenzorový počet).
Klíčová slova
proudění vzduchu, smykové oblasti, stabilita, turbulence, obtékání těles, proudění v potrubí.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/8f6aed81/2018-03-07/09:54)