česky  čs
english  en
Experimentální aerodynamika (2121035)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:07.06.2002
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:7Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět podává základní informace o organizaci aero a hydrodynamických experimentů od jejich přípravné fáze přes návrh, konstrukci a úpravy experimentálních zařízení až po zpracování výsledků experimentů a jejich prezentaci. Při tom je práce doplňována ukázkami zařízení i experimentů prováděných předními světovými i tuzemskými pracovišti.
Osnova
1. Experiment v Mechanice tekutin a aerodynamice.
2. Možnosti přenosu výsledků, teorie podobnosti.
3. Uspořádání experimentu podle výsledků podobnostního rozboru.
4. Experimentální zařízení pro mechaniku tekutin.
5. Vodní kanály a tratě.
6. Experimentální zařízení v aerodynamice.
7. Aerodynamické tunely a tratě.
8. Měřicí metody v mechanice tekutin.
9. Měřicí metody v aerodynamice.
10. Moderní měřicí metody - LDA, HWA.
11. Vizualizace proudění.
12. PIV.
13. Zpracování výsledků měření.
14. Ukázky významných tuzemských i světových pracovišť.
Literatura
Klíčová slova
měření tlaků, měření teplot, měření rychlostí, průtokoměry, optické metody, vizualizace proudění, aerodynamický tunel
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)