Mechanika tekutin (2121500)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:10.03.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní rozdělení a vlastnosti tekutin. Mechanika tekutin a teorie fyzikální podobnosti. Eulerova rovnice hydrostatiky. Hydrostatika - rovnováha nestlačitelných tekutin. Rovnováha stlačitelných tekutin. Povrchové napětí a kapilární jevy. Základní rovnice jednorozměrového proudění tekutiny. Stacionární proudění nestlačitelných tekutin se ztrátami. Nestacionární proudění nestlačitelných tekutin. Základní rovnice pro vícerozměrová proudění. Potenciální proudění, vířivé proudění a zjednodušené teorie proudění vazkých tekutin. Obtékání a aerodynamika těles.
Osnova
1.Základní zákony hydrostatiky, tlak, Pascalův, Archimedův zákon, síla na stěnu.
2.Eulerova rovnice hydrostatiky a její integrace, absolutní a relativní rovnováha.
3.Základy hydrodynamiky. Základní zákony. Měření tlaku, rychlosti a průtoku.
4.Základy podobnosti v hydro a aerodynamice, podobnostní čísla.
5.Proudění laminární a turbulentní, přechod do turbulence.
6.Základy proudění v trubicích a kanálech. Výtok z nádob, ztráty, jednorozměrové 7.proudění v trubici kruhového i nekruhového průřezu se ztrátami.
8.Integrální věty o změně toku hybnosti a momentu toku hybnosti, síly na stěnu.
9.Složitější případy proudění, princip lopatkových strojů, čerpadla a turbíny.
10.Základy obtékání těles. Mezní vrstva a její odtržení.
11.Informace o možnostech řešení vícerozměrových úloh. Aerodynamické charakteristiky obtékaných těles, vztlak, odpor, polára.
Osnova cvičení
1. Základní pojmy a veličiny. Newtonské a nenewtonské tekutiny.
2. Hydrostatika. Základní rovnice. Absolutní a relativní rovnováha. Síly na stěnu.
3. Základní rovnice dynamiky tekutin ? rovnice kontinuity a pohybová rovnice.
4. Proudění ideální tekutiny. Výtok z nádob.
5. Proudění reálné tekutiny. Hydraulické ztráty.
6. Nestacionární proudění v proudové trubici. Vodní ráz. Absolutní a relativní průtok.
7. Dynamické účinky proudící tekutiny. Propulsní síla. Průtok lopatkovým kolem. Eulerova čerpadlová a turbínová rovnice.
8. Laminární proudění, proudění v trubici kruhového průřezu. Analyticky řešitelné případy laminárního proudění.
9. Turbulentní proudění. Charakteristiky turbulence. Proudění v trubici kruhového průřezu.
10. Obtékání rovinné desky, vývoj mezní vrstvy. Odpor.
11. Obtékání těles. Vztlak. Mezní vrstva. Přechod do turbulence. Odtržení proudu. Obtékání koule a válce.
12. Aerodynamická síla a její složky. Obtékání leteckého profilu. Polára.
13. Základy teorie podobnosti.
Literatura
Nožička J.: Mechanika tekutin. Česká technika ? nakladatelství ČVUT, Praha 2007.
Pěta M.: Mechanika tekutin ? sbírka příkladů. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
Klíčová slova
mechanika tekutin
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 4.12.2023, 13:13 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)