česky  čs
english  en
Experiment v aplikované mechanice (2122020)
Departments:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Abbreviation:Approved:11.05.2006
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:*Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Předmět podává základní informace o organizaci aero a hydrodynamických experimentů od jejich přípravné fáze přes návrh, konstrukci a úpravy experimentálních zařízení až po zpracování výsledků experimentů a jejich prezentaci. Při tom je práce doplňována ukázkami zařízení i experimentů prováděných předními světovými i tuzemskými pracovišti.
Structure
Literarture
Keywords
měření tlaků, měření teplot, měření rychlostí, průtokoměry, optické metody, vizualizace proudění, aerodynamický tunel
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)