česky  čs
english  en
Oborový projekt - Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky (2122091)
Departments:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Abbreviation:Approved:18.04.2011
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:*Credits:2
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Náplň předmětu je určena tématem bakalářské práce po domluvě s vedoucím bakalářské práce, popřípadě s tutorem.
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)