česky  čs
english  en
Vývoj techniky (2131005)
Departments:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Abbreviation:VTApproved:21.05.2000
Valid until: ??Range:2P+0C
Semestr:1Credits:3
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Vývoj lidského poznání v oblasti vědy a techniky na pozadí vývoje naší civilizace. Důraz položen na nové obory techniky se zdůrazněním podílu hornictví, hutnictví železa, energetiky, dopravy a vlastního strojírenství.
Structure
1) Technické systémy a člověk.
2) Stavitelství.
3) Metalurgie železa.
4) Vodní hnací stroje, čerpadla.
5) Parní stroj.
6) Spalovací motor.
7) Textilní stroje.
8) Výrobní stroje.
9) Doprava.
10) Elektrotechnika.
Literarture
Zeithammer, K.: Vývoj techniky, 1997, Vydavatelství ČVUT
Requirements
Zkouška:
- znalost celého rozsahu přednášené látky,
Keywords
Vývoj techniky, hornictví, metalurgie železa, hnací stroje, doprava, výrobní stroje
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)