Tribologie (2131034)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:TRISchválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Problémy tření a opotřebení ve strojních mechanismech, návrhy jednoduchých třecích dvojic a uzlů, kontrola opotřebení, degradace a životnost těchto uzlů.
Osnova
1) Úvod - význam tření, zmenšování a zvětšování tření (uložení, brzdy, spojky).
Suché a smíšené tření a jeho aplikace (makro a mikro přístup, teorie, opotřebení, měření otěru aj.).
2) Maziva - fyzikální a další vlastnosti, přehled, chemie, zkoušky maziv.
3) Kapalné tření - laminární teorie proudění v tenkých vrstvách, N.S. rovnice.
Reynoldsova ložisková rovnice. Axiální kluzná ložiska hydrodynamicky mazaná.
4) Radiální hydrodynamicky mazaná ložiska.
5) Nestacionární ložiska. Vysokorychlostní ložiska (víceplochá lož., stabilita).
Dynamicky zatěžovaná ložiska pístových strojů s klikovým mechanismem.
6) Konstrukce a materiály kluzných ložisek, kluzná pouzdra.
7) Lož. s vysokou tuhostí nosné vrstvy. Kluzná lož. hydrostaticky mazaná.
Mazací soustavy pro hydrostatická uložení, reduktory tlaku.
8) Konstrukce, obsluha, provoz, výroba, montáž, úpravy povrchů, nástřiky aj.
9) Teorie valivého tření, valivá ložiska - vlastnosti, rozdělení, výpočet.
Provoz valivých ložisek, konstrukce uložení, montáž a demontáž, údržba, mazání.
10) Kontaktní hydroelastodynamika.
11) Tření ve strojních mechanismech, jejich opotřebení, provoz a degradace.
Praktická tribotechnika - mazací soustavy a hospodaření s mazivy, analýzy, regenerace.
12) Technická diagnostika a tribodiagnostika.
13) Tribodiagnostika.
Osnova cvičení
1) Návrh odstředivé třecí brzdy - výpočet
2) Konstrukční podklad pro odstředivou třecí brzdu
3) Návrh kluzného hydrodynamicky mazaného ložiska
4) Návrh hydrostatického uložení
5) Samostatná práce
6) Kontrola samostatné práce
Literatura
Bečka, J.: Tribologie. Vyd. ČVUT Praha 1997.
Požadavky
Zvládnutí přednášené látky a absolvování cvičení včetně odevzdání vyřešených zadaných úloh
Klíčová slova
tribologie, tření, opotřebení, SEPS
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.7.2024, 19:57 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)