česky  čs
english  en
Základy konstrukce strojů (2131505)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:Schválen:06.01.2012
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá souhrnem základních poznatků o konstruování strojních součástí a sestav. Je pojednáno o normalizaci součástí a jejich tvarových prvcích, tolerancích GPS, navrhování součástí a jejich dimenzování. Předmět je doprovázen řadou ilustrativních příkladů. Je shrnuta látka o šroubových spojích, spojení náboje s hřídelem, svarových spojích, převodových mechanismech, hřídelích, ložiskách a spojkách, klikových mechanismech a armaturách. Je uvedena vazba na materiálové inženýrství a technologii výroby.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Absolvování předmětů SK1, SK2, SK3, SK4 a ČMS1
Klíčová slova
konstruování strojů, normalizace součástí, tolerance, GPS, dimenzování, navrhování převodů, spojek, hřídelí a ložisek
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)