česky  čs
english  en
Vývoj techniky (2132030)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:VTSchválen:11.05.2017
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:ZKredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Tématika přednášek:

Metalurgie - technické železo, vysoká pec, zkujňování
Energetika - vodní turbiny, čerpadla, akumulace energie
Pístové stroje - parní stroj, spalovací motory, kompresor
Turbiny - parní a spalovací, tepelná elektrárna
Textil - spřádání diskontinuální a kontinuální, tkaní
Vybrané části z historie techniky - řecká mechanika, římské stavitelství, středověké hornictví a metalurgie, průmyslová revoluce, doprava v 19.stol., vznik ČVUT v Praze.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tématika ostatních dílčích částí:

Dodá FS ČVUT, prozatím nejsou stanovena.
Vyučující
Ing. Marek Štádler
Zimní 2021/2022
Osnova
1) Technické systémy a člověk.
2) Stavitelství.
3) Metalurgie železa.
4) Vodní hnací stroje, čerpadla.
5) Parní stroj.
6) Spalovací motor.
7) Textilní stroje.
8) Výrobní stroje.
9) Doprava.
10) Elektrotechnika.
Osnova cvičení
Dodá FS ČVUT, prozatím nejsou stanovena.
Literatura
Dodá FS ČVUT, prozatím nejsou stanovena.
Požadavky
Dodá FS ČVUT, prozatím nejsou stanovena.
Klíčová slova
Vývoj techniky, hornictví, metalurgie železa, hnací stroje, doprava, výrobní stroje, SEPS
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)