Projekt (2132503)
Departments:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Abbreviation:Approved:16.04.2012
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:*Credits:2
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Komplexní semestrální projekt mechanického pohonu dopravníku sestávajícího z elektromotoru, pružné hřídelové spojky (případně převodu s klinovými řemeny), převodovky s dvěma páry čelních ozubených soukolí a kompenzační dvojřadé zubové hřídelové spojky (případně převodu s válečkovým řetězem). Druhé, alternativní uspořádání projektovaného mechanického pohonu, je opatřeno misto původní převodovky a doplňkového mechanického převodu pouze jednostupňovou šnekovou převodovkou.
Pro zadanou součást navrhované převodovky (hřídel nebo ozubené kolo) se vypracují 4 doplňkové referáty analyzující její výrobní a ekonomickou problematiku.
Komplexní semestrální projekt mechanického pohonu dopravníku sestávajícího z elektromotoru, pružné hřídelové spojky (případně převodu s klinovými řemeny), převodovky s dvěma páry čelních ozubených soukolí a kompenzační dvojřadé zubové hřídelové spojky (případně převodu s válečkovým řetězem). Druhé, alternativní uspořádání projektovaného mechanického pohonu, je opatřeno misto původní převodovky a doplňkového mechanického převodu pouze jednostupňovou šnekovou převodovkou.
Pro zadanou součást navrhované převodovky (hřídel nebo ozubené kolo) se vypracují 4 doplňkové referáty analyzující její výrobní a ekonomickou problematiku.
Kromě semestrálního projektu pohonu se provede návrhový projekt klikového mechanismu a setrvačníku jednoválcového pístového motoru.
Structure
Není
Structure of tutorial
Projekt poháněcího mechanismu dopravníku:
- Předběžný konstrukční koncept celého poháněcího mechanismu.
- Koncepční konstrukční řešení převodovky.
- Výkres montážní sestavy převodovky s úplnými konstrukčnimi výpočty.
- Vypracování dvou dílenských výkresů (hřídele a ozubeného kola převodovky).
- Dynamická torzní analýza celého poháněcího mechanismu.
- Výkres celkové sestavy poháněcího mechanismu včetně jeho rámu a výkresu svařence rámu.
- Vypracování čtyř doplňkových referátů analyzujících materialovou, technologickou a ekonomickou problematiku výroby hřídele nebo ozubeného kola převodovky.
- Alternativní koncepční uspořádání projektovaného poháněcího mechanismu s náhradou převodovky a doplňkového převodu jednostupňovou šnekovou převodovkou. Koncepční konstrukční řešení šnekové převodovky. Výkres montážní sestavy šnekové převodovky s úplnými konstrukčními výpočty.
Předběžný konstrukční návrh součástí klikového mechanismu pro jednoválcový pístový motor (stroj). Výkres montážní sestavy klikového mechanismu s předběžnými konstrukčními výpočty. Výpočtový návrh setrvačníku projektovaného klikového mechanismu.
Literarture
Kugl, O. a kol.: Projekt - III. ročník. ČVUT, Praha, 2005
Bečka, J.; Kanaval, J.: Části a mechanismy strojů. Výpočetní technika. Cvičení. ČVUT, Praha, 1998
Jančík, L.; Zýma, J.: Části a mechanismy strojů (bakalářské studium). ČVUT, Praha, 2004
Bolek, A.; Kochman, J.: Technický průvodce 6, Části strojů, 1. a 2. svazek. SNTL, Praha, 1989 a 1990
Requirements
Udělení klasifikovaného zápočtu po úspěšné obhajobě vypracovaného projektu před komisí složenou z učitelů předmětu Projekt.
Obhajoba může být v jednotlivých případech prominuta na návrh vedoucího učitele předmětu Projekt, pokud student navštěvoval výuku předmětu, aktivně pracoval na projektu, plnil předepsaný harmonogram prací a všechny části jeho projektu mají potřebnou úroveň.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 20.7.2024, 20:42 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)