česky  čs
english  en
CAD 2 (2136032)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:CAD2Schválen:18.04.2008
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Počítačová podpora konstruování na střední úrovni. Vazba na předměty v základním studiu na ČVUT: Konstruování II, Konstruování III
Osnova
Osnova cvičení
Parametrické modelování. Adaptivní součásti. Tvorba sestav, generování kusovníků a 2d sestav, navrhování hřídelů, šroubových spojů. Řízení vazeb. Použití parametrů použitých pro více součástí. Inteligentní sestavy s použitím skeletonu. Odvozené součásti a odvozené sestavy.
Literatura
VALNÝ, M.: Autodesk Inventor efektivně. Brno, vydavatelství CCB, s.r.o., 2003
FOŘT, P. KLETEČKA, J.: Autodesk Inventor, Adaptivní modelování v průmyslové praxi. Brno, vydavatelství Computer Press, a.s., 2004
AUTODESK, Inc.: Autodesk Inventor 2008, San Rafael, California, 2008
Požadavky
Tvorba 2d náčrtu, tvorba 3d modelu. Vytváření jednoduchých sestav. Tvorba výrobních výkresů a výkresů sestav.
Klíčová slova
parametrický model, adaptivní součást, kusovník, hřídel, šroubový spoj, vazby,
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)