česky  čs
english  en
Základy chlazení v technice prostředí (2161038)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:ZCHTPApproved:21.06.2021
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:7Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Základní poznatky z chlazení v oblasti techniky prostředí - chladicí okruhy a cykly, chladiva, základní komponenty okruhů.
Teacher's
Ing. Vladimír Šulc Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Vladimír Šulc Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Vladimír Šulc Ph.D.
Zimní 2021/2022
Structure
Základy hydrodynamiky, termodynamiky a sdileni tepla
Chladicí cykly a okruhy
Chladiva a oleje
Kompresory
Vyměniky tepla
Automatika chladicích okruhů
Ventilátory
Charakteristiky jednotlivých komponent a celých okruhů
Literarture
CHYSKÝ, J.; HEMZAl, K. a kol. Větrání a klimatizace. Technický průvodce. 3.vyd.
Brno: BOLIT - B press, 1993. 490 s. ISBN 80-901574-0-8.
Keywords
chlazení, technika prostředí
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)