česky  čs
english  en
Snižování hluku a vibrací (2161039)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:12.11.1996
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Student bude seznámen se základními metodami snižování hluku a akustickými veličinami, které slouží pro hodnocení hluku.
Teacher's
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Letní 2018/2019
doc. Ing. Richard Nový CSc.
Letní 2018/2019
Structure
Šíření zvuku v ideálním prostředí, rychlostní potenciál,podmínky pro sférické vlny,obecná vlnová rovnice, šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru. Šíření zvuku v reálném prostředí, ohyb zvuku přes bariery. Šíření zvuku v konstrukcích. Zdroje zvuku. Konstrukce tlumičů hluku. Izolace vibrací jako součást snižování hluku.
Structure of tutorial
Šíření zvuku v ideálním prostředí, rychlostní potenciál,podmínky pro sférické vlny,obecná vlnová rovnice, šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru. Šíření zvuku v reálném prostředí, ohyb zvuku přes bariery. Šíření zvuku v konstrukcích. Zdroje zvuku. Konstrukce tlumičů hluku. Izolace vibrací jako součást snižování hluku.
Literarture
Nový R.: Hluk a chvění, vydavatelství ČVUT Praha, 2000
Requirements
Studen musí ovládat základy fyziky a matematiky
Keywords
Hluk, hodnocení hluku
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)