Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika (2161110)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:15.04.2009
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Hlavní funkční prvky větacích a klimatizačních zařízení. Klimatizační systémy. Větrací systémy pro pobytové i technologické prostory.
Osnova
Hlavní funkční prvky větracích a klimatizčních zařízení (ohřívače, chladiče, ventilátory, zvlhčovače, filtry, výměníky zpětného získávání tepla). Výustě pro přívod a odvod vzduchu. Vícezónové klimatizační systémy vzduchoveé, vodní, kombinované vzduch-voda, chladivové, chladicí stropy).Větrání obytných prostorů, kuchyní, bazénů, čistých prostorů, garáží, kotelen, průmyslových hal. Požární větrání.
Osnova cvičení
Procvičování témat: Funkce hlavních prvků větracích a klimatizačních zařízení. Distribuce vzduchu v budovách, rozptýlení vzduchu. Funkce vícezónových klimatizačních zařízení. Větrání kuchyní, čistých prostorů, průmyslových hal.
Literatura
- DRKAL,F.;LAIN,M.;SCHWARZER,J.;ZMRHAL,V: Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika.Praha: Evropský sociální fond, 2009.
- CHYSKÝ,J;HEMZAL,K. a kol.: Větrání a klimatizace.Technický průvodce.Brno: BOLIT-B press, 1993. ISBN 80-901574-0-8.
- SZÉKYOVÁ,M.;FERSTL,K.;NOVÝ,R.: Větrání a klimatizace.Bratislava:JAGA GROUP, s.r.o.,2006.ISBN 80-8076-037-3.
- ASHRAE HANDBOOK: HVAC Systems and Equipment. Atlanta:ASHRAE,Inc., 2004.ISBN 1-931862-48-6.
- Industrial Ventilation. A Manual of Recommended Practice.Cincinnati:ACGIH,1995. ISBN 1-882417-09-7.
Požadavky
Znalost témat: Hlavní funkční prvky větracích a klimatizčních zařízení (ohřívače, chladiče, ventilátory, zvlhčovače, filtry, výměníky zpětného získávání tepla). Výustě pro přívod a odvod vzduchu. Vícezónové klimatizační systémy vzduchové, vodní, kombinované vzduch-voda, chladivové, chladicí stropy).Větrání obytných prostorů, kuchyní, bazénů, čistých prostorů, garáží, kotelen, průmyslových hal. Požární větrání.
Klíčová slova
Větrání, klimatizace, průmyslové větrání, klimatizační systémy, kuchyně, čisté prostory, kotelny, garáže.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 27.5.2024, 3:30 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)