Základy zásobování teplem (2161586)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:12.04.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Centralizované zásobování teplem a chladem s fosilními i obnovitelnými zdroji tepla a chladu. Tepelné sítě, jejich hydraulika a tepelné ztráty. Předávací stanice.
Vyučující
doc. Ing. Tomáš Matuška Ph.D.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Tomáš Matuška Ph.D.
Zimní 2020/2021
doc. Ing. Tomáš Matuška Ph.D.
Zimní 2019/2020
doc. Ing. Tomáš Matuška Ph.D.
Zimní 2018/2019
Osnova
Energetická koncepce ČR. Paliva. Návrh výkonu pro vytápění a přípravu teplé vody. Druhy a konstrukce tepelných sítí. Hydraulický návrh rozvodné sítě. Tepelné ztráty potrubí. Namáhání potrubí a kompenzace dilatací. Předávací stanice. Tepelné oběhy (Carnot, RC, ORC). Zdroje tepla. Výtopny. Využití OZE v CZT. Palivové články. Zdroje chladu a centralizované zásobování chladem.
Osnova cvičení
Návrh výkonu pro vytápění a přípravu TV. Potřeba tepla. Hydraulické výpočty. Tepelné ztráty. Hospodárná tloušťka izolace. Namáhání, dilatace, kompenzace. Tepelné oběhy. Výměníky tepla. Předávací stanice.
Literatura
Brož, K. Zásobování teplem, ČVUT 2001.
Cikhart, J. a kol.: Soustavy CZT. SNTL Praha, 1989.
Vlach, J. a kol.: Teplárenství a tepelné sítě, SNTL Praha 1987.
Požadavky
předmět Základy vytápění
Klíčová slova
centralizované zásobování teplem a chladem, teplárenství, tepelné sítě, zdroje tepla
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.9.2021, 10:22 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)