česky  čs
english  en
Introduction to Building Performance Simulation (2162017)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:28.04.2011
Valid until: ??Range:1P+1C
Semestr:*Credits:3
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Přehled a použití softwarových nástrojů v technice prostředí.
Structure
Simulace oslunění a stínění, šíření škodlivin ve vzduchu, osvětlení a vizuální komfort; integrované nástroje, ESP-r; práce s databázemi, geometrie modelu, vlastnosti stěn, okrajové podmínky, simulace, analýza výsledků, verifikace a validace.
Structure of tutorial
Praktické část předmětu je založena na užití softwaru ESP-r. Studenti se naučí základní dovednosti od definice geometrie modelu, vlastností stěn a okrajových podmínek až po vyhodnocení výsledků simulace.
Literarture
Clarke, J. A. Energy Simulation in Building Design. 2nd edition. Butterworth-Heinemann, Oxford 2001. ISBN 0-750-65082-6. 362 s.
Hand, J.W. The ESP-r Cookbook. Energy Systems Research Unit. University of Strathclyde, Glasgow 2008. 246 s.
Requirements
Základy přenosu tepla vedením, konvekcí a radiací, základy techniky vnitřního prostředí.
Keywords
simulace budov, energie v budovách, tepelná pohoda, zařízení techniky prostředí
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)