Oborový projekt - Ústav techniky prostředí (2162091)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:08.04.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Absolvent se seznámí se základy oboru a metodami tvorby mikroklimatu
Osnova
Venkovní prostředí. Vnitřní tepelné prostředí. Fyziologické základy hodnocení mikroklimatu. Škodliviny v ovzduší a jeho hodnocení. Tepelné vlastnosti budov. Bilance škodlivin ve větraném prostoru. Základní způsoby větrání. Vlhký vzduch. Potrubní sítě a jejich dimenzování. Tepelná rovnováha vytápěného prostoru. Základní vytápěcí systémy.
Osnova cvičení
Procvičení témat: Venkovní prostředí. Vnitřní tepelné prostředí. Fyziologické základy hodnocení mikroklimatu. Škodliviny v ovzduší a jeho hodnocení. Tepelné vlastnosti budov. Bilance škodlivin ve větraném prostoru. Základní způsoby větrání. Vlhký vzduch. Potrubní sítě a jejich dimenzování. Tepelná rovnováha vytápěného prostoru. Základní vytápěcí systémy.
Literatura
Nový R.a kol.: Technika prostředí, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2006
Požadavky
Znalost témat:Venkovní prostředí. Vnitřní tepelné prostředí. Fyziologické základy hodnocení mikroklimatu. Škodliviny v ovzduší a jeho hodnocení. Tepelné vlastnosti budov. Bilance škodlivin ve větraném prostoru. Základní způsoby větrání. Vlhký vzduch. Potrubní sítě a jejich dimenzování. Tepelná rovnováha vytápěného prostoru. Základní vytápěcí systémy.
Klíčová slova
Technika prostředí
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 22.5.2024, 8:33 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)