česky  čs
english  en
Ventilátory (2162103)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:28.04.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Rozdělení ventilátorů, Eulerova rovnice pro ventilátory. ventilátorová podobnostní čísla. Optimální parametry ventilátorů, ztráty a účinnosti.Radiální ventilátory, aerodynamika radiálních ventilátorů, tlaková charakteristika. Diametrální ventilátor. Axiální ventilátory, lopatkové mříže. teorie křídla. Difuzory axiálních ventilátorů. Regulace ventilátorů.Ventilátory v praxi.
Vyučující
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Letní 2018/2019
doc. Ing. Richard Nový CSc.
Letní 2018/2019
Osnova
Rozdělení ventilátorů, Eulerova rovnice pro ventilátory. ventilátorová podobnostní čísla. Optimální parametry ventilátorů, ztráty a účinnosti.Radiální ventilátory, aerodynamika radiálních ventilátorů, tlaková charakteristika. Diametrální ventilátor. Axiální ventilátory, lopatkové mříže. teorie křídla. Difuzory axiálních ventilátorů. Regulace ventilátorů.Ventilátory v praxi.
Osnova cvičení
Základní veličiny a pojmy z oblasti ventilátorů
Praktická ukázka návrhu ventilátoru formou řešení příkladů se zaměřením na:
Návrh nízkotlakého radiálního ventilátoru s dopředu zahnutými lopatkami
Návrh radiálního ventilátoru s dozadu zahnutými lopatkami
Návrh axiálního ventilátoru
Literatura
Nový R.: Ventilátory, nakladatelství ČVUT Praha, 2009
Požadavky
Rozdělení ventilátorů, Eulerova rovnice pro ventilátory. ventilátorová podobnostní čísla. Optimální parametry ventilátorů, ztráty a účinnosti.Radiální ventilátory, aerodynamika radiálních ventilátorů, tlaková charakteristika. Diametrální ventilátor. Axiální ventilátory, lopatkové mříže. teorie křídla. Difuzory axiálních ventilátorů. Regulace ventilátorů.Ventilátory v praxi.
Klíčová slova
Ventilátory
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)