česky  čs
english  en
Základy technické akustiky (2162540)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:12.04.2011
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Student bude seznámen se základními akustickými veličinami, které slouží pro hodnocení hluku.
Teacher's
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Zimní 2021/2022
Structure
Akustické vlnění, akustický tlak, akustická rychlost, šíření zvuku v plynech, rychlost šíření chvění v tuhých tělesech, energie přenášená vlněním, intenzita zvuku, decibelové stupnice v akustice, sečítání hladin, spektrum zvuku, hodnocení hluku, měření hluku.

Structure of tutorial
Akustické vlnění, akustický tlak, akustická rychlost, šíření zvuku v plynech, rychlost šíření chvění v tuhých tělesech, energie přenášená vlněním, intenzita zvuku, decibelové stupnice v akustice, sečítání hladin, spektrum zvuku, hodnocení hluku, měření hluku.

Literarture
Nový R.: Hluk a chvění, vydavatelství ČVUT Praha, 2000
Requirements
Akustické vlnění, akustický tlak, akustická rychlost, šíření zvuku v plynech, šíření zvuku v konstrukcích, energie akustického vlnění, intenzita zvuku, hladiny a hluku, sečítání akustických signálů,zvukové spektrum, hodnocení hluku, měření hluku.
Keywords
Hluk, snižování hluku, vibrace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)