česky  čs
english  en
Hygiena a fyziologie práce (2163073)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:03.06.2011
Valid until: ??Range:1P+1C
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Humanitní předmět umožňuje získání orientace a znalostí z oblasti vztahu člověka k životnímu a pracovnímu prostředí. Nabízí základní orientaci v problematice ergonomie a zátěže životního a pracovního prostředí.
Teacher's
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Letní 2019/2020
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Letní 2018/2019
Structure
Člověk a životní prostředí. Pracovní prostředí, požadavky a hodnocení rizik. Znečištění vnitřního a venkovního ovzduší, vliv na zdraví. Fyziologie práce. Hygienické požadavky. Tepelná pohoda. Zátěž, pracovní polohy, ergonomické požadavky na pracovní místo, biorytmy. Psychologie práce. Světlo a osvětlování. Hluk a vibrace. Život v budovách a alergie.
Structure of tutorial
Procvičení témat: Člověk a životní prostředí. Pracovní prostředí, požadavky a hodnocení rizik. Znečištění vnitřního a venkovního ovzduší, vliv na zdraví. Fyziologie práce. Hygienické požadavky. Tepelná pohoda. Zátěž, pracovní polohy, ergonomické požadavky na pracovní místo, biorytmy. Psychologie práce. Světlo a osvětlování. Hluk a vibrace. Život v budovách a alergie.
Literarture
1. Bašta, J., Hrdlička, F., Kolářová, H.: Člověk a prostředí. ČVUT v Praze; Česká technika - nakladatelství ČVUT. Praha, 2005. 129 s. ISBN 80-01-03329-5.
2. Kolektiv: Vybrané kapitoly z pracovního lékařství. Skripta IPVZ, Praha 2003.
3. Cikrt, M., Málek, B.: Pracovní lékařství. CIVOP, Praha 1995.
Requirements
Znalost témat: Humanitní předmět umožňuje získání orientace a znalostí z oblasti vztahu člověka k životnímu a pracovnímu prostředí. Nabízí základní orientaci v problematice ergonomie a zátěže životního a pracovního prostředí.
Keywords
Hygiena, fyziologie práce
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)