Hygiena a fyziologie práce (2163073)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:03.06.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Humanitní předmět umožňuje získání orientace a znalostí z oblasti vztahu člověka k životnímu a pracovnímu prostředí. Nabízí základní orientaci v problematice ergonomie a zátěže životního a pracovního prostředí.
Vyučující
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Letní 2019/2020
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Letní 2018/2019
Osnova
Člověk a životní prostředí. Pracovní prostředí, požadavky a hodnocení rizik. Znečištění vnitřního a venkovního ovzduší, vliv na zdraví. Fyziologie práce. Hygienické požadavky. Tepelná pohoda. Zátěž, pracovní polohy, ergonomické požadavky na pracovní místo, biorytmy. Psychologie práce. Světlo a osvětlování. Hluk a vibrace. Život v budovách a alergie.
Osnova cvičení
Procvičení témat: Člověk a životní prostředí. Pracovní prostředí, požadavky a hodnocení rizik. Znečištění vnitřního a venkovního ovzduší, vliv na zdraví. Fyziologie práce. Hygienické požadavky. Tepelná pohoda. Zátěž, pracovní polohy, ergonomické požadavky na pracovní místo, biorytmy. Psychologie práce. Světlo a osvětlování. Hluk a vibrace. Život v budovách a alergie.
Literatura
1. Bašta, J., Hrdlička, F., Kolářová, H.: Člověk a prostředí. ČVUT v Praze; Česká technika - nakladatelství ČVUT. Praha, 2005. 129 s. ISBN 80-01-03329-5.
2. Kolektiv: Vybrané kapitoly z pracovního lékařství. Skripta IPVZ, Praha 2003.
3. Cikrt, M., Málek, B.: Pracovní lékařství. CIVOP, Praha 1995.
Požadavky
Znalost témat: Humanitní předmět umožňuje získání orientace a znalostí z oblasti vztahu člověka k životnímu a pracovnímu prostředí. Nabízí základní orientaci v problematice ergonomie a zátěže životního a pracovního prostředí.
Klíčová slova
Hygiena, fyziologie práce
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 17.9.2021, 5:35 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)