česky  čs
english  en
Počítačové simulace v technice prostředí (2166003)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:25.05.2007
Valid until: ??Range:0P+3C
Semestr:LCredits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Použití počitačových simulací při návrhu a optimalizaci zařízení techniky prostředí.
Structure
Náplň výuky se řídí požadavky studentů v návaznosti na jejich projekty a diplomové práce.
Structure of tutorial
Náplň výuky se řídí požadavky studentů v návaznosti na jejich projekty a diplomové práce.
Literarture
Clarke, J. A. Energy Simulation in Building Design. 2nd edition. Butterworth-Heinemann, Oxford 2001. ISBN 0-750-65082-6. 362 s.
Malkawi A., Augenbroe G. (eds.) Advanced building simulation. Spon Press, New York 2003. ISBN -415-32123-9. 252 s.
Hensen J.L.M., Lamberts R. Building performance simulation for design and operation.Spon Press, London 2011. ISBN 978-0-415-47414-6. 507 s.
Requirements
Předběžné požadavky nejsou.
Keywords
počítačové simulace, vytápění, větrání, klimatizace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)