česky  čs
english  en
Odběrná plynová zařízení (2166012)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:02.04.2008
Valid until: ??Range:2P+0C
Semestr:LCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Aplikace základních pojmů plynárenství na odběrná plynová zařízení. Druhy používaných topných plynů v ČR. Principy návrhu odběrných plynových zařízení. Zásobníky plynu.
Structure
Historie plynárenství, druhy plynů, přehled a vlastnosti topných plynů, složení plynu, rozvod zemního plynu, uskladnění zemního plynu, armatury, potrubí. Návrh plynovodní přípojky a regulátoru tlaku plynu. Části domovního plynovodu, umisťování spotřebičů v bytových a nebytových prostorech. Plynové kotelny.
Structure of tutorial
Procvičení témat: Výhřevnost plynu. Spalné teplo. Regulátor tlaku plynu. Plynoměr. Návrh plynovodu. Pravidla pro umisťování odběrných plynových zařízení v bytových a nebytových prostorách. Kouřovod.
Literarture
[1] Bystřický, V., Pokorný, A.: Technické zařízení budov - A. Vydavatelství ČVUT. 2006. 205 s. ISBN 80-01-02716-3.
[2] Nestle, H. a kol.: Příručka zdravotně technických instalací. Sanitärtechnik Fachkunde - Verlag Europa-Lehrmittel 2001. Vydavatelství Europa-Sobotáles. Praha 2003. 480 s. ISBN 80-86706-02-8.
[3] Vrána, J. a kol.: Technická zařízení v praxi. Vydavatelství Grada. 2007. 332 s. ISBN 978-80-247-1588-9.
Requirements
Znalost témat: Plynárenství v ČR. Přípojky plynu. Plynoměry. Regulátory tlaku plynu. Plynovodní potrubí. Odběrná plynová zařízení. Kouřovody.
Keywords
Plyn, odběrná plynová zařízení, plynovod
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)