česky  čs
english  en
Míchání v heterogenních systémech (2186003)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+0C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Přenos hybnosti, tepla a hmoty v míchaných nádobách, reaktorech s pístovým tokem, kolonách, krystalizátorech, flokulačních tancích a výměnících. Hydrodynamika, reologie, turbulence, smykové napětí, rozložení dob prodlení, mikromíchání. Homogenizace, suspenze, disperze, chemické reakce. Geometrický návrh zařízení, dimenzování, vibrace, materiály, spolehlivost, údržba.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)