česky  čs
english  en
Míchání v heterogenních systémech (2186003)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+0C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Přenos hybnosti, tepla a hmoty v míchaných nádobách, reaktorech s pístovým tokem, kolonách, krystalizátorech, flokulačních tancích a výměnících. Hydrodynamika, reologie, turbulence, smykové napětí, rozložení dob prodlení, mikromíchání. Homogenizace, suspenze, disperze, chemické reakce. Geometrický návrh zařízení, dimenzování, vibrace, materiály, spolehlivost, údržba.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)