česky  čs
english  en
Inženýrská reologie (2186004)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Popis reologických jevů. Přehled mechaniky kontinua. Tenzor napětí. Pohyb a deformace. Bilance hmoty, hybnosti a energie. Základní pravidla pro konstrukci konstitutivních rovnic. Viskometrické a elongační toky. Mazání, válcování a příbuzné toky. Tažení vláken a vyfukování filmu. Přenos tepla v nenewtonských tekutinách. Stabilita proudění a turbulence. Snižování odporu. Přenos tepla v turbulenci. Elektroreologické materiály.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)