česky  čs
english  en
Perspektivní technologie zpracování odpadní biomasy (2186013)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:PTZBSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Náplní předmětu je seznámit studenty s perspektivními technologiemi výroby alternativních zdrojů energií (biometan, biovodík) a cenných látek jako suroviny pro výrobu eko-inovativních materiálů (bioplasty, kompozity s biosložkou) z odpadní biomasy (zemědělské, potravinářské a průmyslové odpady, BRKO).
Osnova
1. Komunální odpad a odpadní biomasa, snižování-využívání-recyklace, surovinová bezpečnost, bioprodukty, biopaliva.
2. Předúprava odpadů - mletí a drcení, sušení.
3. Předúprava odpadů - chemická a hydrotermální předúprava.
4. Technologie výroby bioplynu.
5. Pokročilá technologie výroby bioetanolu.
6. Udržitelná bionafta a palivo pro tryskové motory.
7. Zplyňování a pyrolýza.
8. Technologie přeměny CO2 na X.
9. Biorafinace.
10. Strategie Waste-2-X - prohlídka laboratoře.

Osnova cvičení
Praktické výpočetní příklady:
1. Komunální odpad a odpadní biomasa, snižování-využívání-recyklace, surovinová bezpečnost, bioprodukty, biopaliva.
2. Předúprava odpadů - mletí a drcení, sušení.
3. Předúprava odpadů - chemická a hydrotermální předúprava.
4. Technologie výroby bioplynu.
5. Pokročilá technologie výroby bioetanolu.
6. Udržitelná bionafta a palivo pro tryskové motory.
7. Zplyňování a pyrolýza.
8. Technologie přeměny CO2 na X.
9. Biorafinace.
10. Strategie Waste-2-X - prohlídka laboratoře.
Literatura
1. Krátký, L., Jirout, T. Moderní trendy předúprav surovin pro intenzifikaci výroby biopaliv 2.generace. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2015.

2. Lee, S., Shah, Y.T. Biofuels and Bioenergy: Processes and Technologies. Boca Raton: CRC Press, 2013, ISBN 978-1-4200-8955-4.

3. Nang, A. Biofuels refining and performance. New York: McGraw Hill, 2008, ISBN 978-0-07-148970-6.

4. Dorowitzka, M.A., Moheimani, N.R. Algae for Biofuels and Energy. Dordrecht: Springer, 2013, ISBN 978-94-007-5478-2.

5. Pila, S.: Handbook of Bioplastics and Biocomposites Engineering Applications. Wiley-Scrivener Publishing House, Salem, 1st Edition, 2012, ISBN 978-0-470-62607-8.

6. Newton, A.C., Cantarello, E. An introduction to the greeen economy: Science, systems, sustainability. New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2014, ISBN 978-0-415-71160-9.
Požadavky
povinná účast na cvičení, zápočet dle podmínek platné vyhlášky
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)