česky  čs
english  en
Provozní údržba a diagnostika vozidel (2216049)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:13.12.2010
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:ZKredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
První část textu se zabývá provozem, provozním opotřebením a škodlivými emisemi, druhá provozní servisní údržbou a třetí základy diagnostiky technického stavu motorových vozidel.
Osnova
Provoz vozidel - Provozní látky - Provozní opotřebení - Hluk, vibrace, exhalace. Provozní údržba - Motor s příslušenstvím - Převodné ústrojí - Strojový spodek - Elektrická soustava. Teorie technické diagnostiky - Bezdemontážní diagnostika - Servisní a autodiagnostika.
Osnova cvičení
Seznámení s problematikou údržby a diagnostiky technického stavu motorových vozidel s ohledem na jejich technické, ekonomické a ekologické parametry za provozu.
Literatura
Učební text:
Remek B., "Provozní údržba a diagnostika vozidel" ČVUT Praha 2002
Požadavky
Elektrotechnika, elektronika, experimentální metody, fyzika, geometrie, chemie, matematika, měření, zkoušení strojů.
Klíčová slova
Automobil, diagnostika, elektrotechnika, elektronika, exhalace, hluk, mazivo, měření, motor, palivo, podvozek, převody, opotřebení, provoz, oprava, stav, technika, údržba, zkoušení.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)