Konstrukce a projektování motorů II. W (2221051)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:01.12.2010
Platí do: ??Rozsah:5P+2C
Semestr:9Kredity:7
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Komory přídavného spalování pro nízké a vysoké nadzvukové rychlosti. Vibrační hoření, ovládání. Regulovatelné výstupní trysky. Obraceče tahu, vektorové řízení. Chlazení žárových částí - druhy chlazení, bilance ztrát. Součinitelé přestupu tepla, teplotní pole v materiálu součásti. Životnost, materiály a speciální technologie. Osové turbiny - druhy, charakteristiky, návrhové podklady a postupy. Mnohostupňové a birotativní konstrukce. Radiálně osové turbiny - návrhové podklady a postupy, oblasti použití. Osově radiální stupně kompresorů - charakteristiky, návrhové podklady a postupy. Konstrukce rotorů a difuzorů. Smíšené kompresory. Vrtule, ventilátory a dmychadla, oblasti použití, charakteristiky, ovládání. Reduktory LTM - koncepce, konstrukční optimalizace. Protihluková opatření, akustická únava, konstrukční tlumení. Příslušenství LTM. Spouštěče a rozběhová ústrojí. Kontrolní a diagnostická výbava, čidla, registrační přístroje.(Pro zaměření individuálního studia Letecké motory)
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 17.2.2020, 20:11 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)