česky  čs
english  en
Letadlová technika (2221068)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:01.12.2010
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:7Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Aerodynamické síly. Aerodynamické součinitele a podobnostní čísla. Principy modelových měření v aerodynamických tunelech. Obtékání leteckých profilů a křídel. Aerodynamické charakteristiky letounu v podzvukovém, transsonickém a supersonickém proudu. Základní letové výkony bezmotorového a motorového letu (minimální a maximální rychlost, stoupací a klesací rychlosti, klouzavost, let v zatáčce, dolet). Stabilita a řiditelnost letu. Síly působící na letecké konstrukce. Tenkostěnné konstrukce a jejich namáhání. Letecké materiály. Přehled konstrukčních částí a systémů letounu (křídlo, ocasní plochy, trup, podvozek, řízení). Spolehlivost a způsobilost leteckých konstrukcí. Přehled charakteristik propulze. Klasifikace leteckých motorů, charakteristiky a oblasti použití. Letecké pístové a proudové motory, tepelné oběhy, pracovní látky a účinnosti. Přehled konstrukčních částí motoru. Modulové konstrukce. Regulace a řízení motorů. Diagnostika. Letecké vrtule. (Není určeno pro oborové studium Letadlová technika a pro oborové studium Letecký provoz)
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)