česky  čs
english  en
Konstrukce a projektování letadel II. (2221089)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:02.10.1997
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:9Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vzletové a přistávací charakteristiky, pádové vlastnosti. vyvážená délka letiště. Projektování: základní etapy, měrné náklady a ostatní faktory ovlivňující projekt. Zásady projektování hlavních stavebních skupin letadla. Vstupní data, funkční požadavky. Zařízení a přenos sil. Typická konstrukční provedení uzlů, podskupin, agregátů. Technologické dělení konstrukce. Omezující faktory. Konstrukční řešení křídel.(Pro oborové studium Letadlová technika)
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)