česky  čs
english  en
Aerodynamika vysokých rychlostí (2221106)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:AVRSchválen:10.06.2014
Platí do: ??Rozsah:4P+2C
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Aerodynamika vysokých rychlostí je základním teoretickým předmětem oboru letadlová technika. Předmět je zaměřen na seznámení studentů s řešením základních případů nevazkého a vazkého obtékání aerodynamického profilu, křídla a letounu v oblasti vysokých rychlostí.
Osnova
1. Stlačitelnost plynů. Charakter subsonického, transsonického a supersonického obtékání těles.
2. Základní fyzikální zákony pro popis stlačitelného proudění. Základy a funkce dynamiky plynů.
3. Jednorozměrné stacionární proudění adiabatické, adiabatické se třením a proudění s výměnou tepla.
4. Proudění v dýzách a difuzorech s proměnným průřezem. Vznik rázových vln, kolmá rázová vlna.
5. Rovinné potenciální proudění stlačitelné tekutiny.
6. Měření stavových veličin a rychlosti proudu ve stlačitelných tekutinách.
7. Proudění vazké stlačitelné tekutiny. Interakce mezní vrstvy s vnějším proudem a rázovou vlnou.
8. Subsonické obtékání aerodynamického profilu. Kritické Machovo číslo. Superkritické profily.
9. Subsonické obtékání a aerodynamické charakteristiky přímého a šípového křídla konečného rozpětí.
10. Dvourozměrné supersonické proudění. Obtékání konvexní a konkávní hrany. Supersonické profily.
11. Supersonické obtékání a aerodynamické charakteristiky křídla.
12. Transsonické jevy. Aerodynamické charakteristiky profilů, křídel a letounů v transsonické oblasti.
13. Prostředky pro redukci vlnové krize.
Osnova cvičení
1. Odvození a využití rovnic pro stlačitelné proudění. Závislost Machova čísla a rychlostního parametru.
Vyjádření bezrozměrných stavových veličin.
2. Stlačitelnost plynů. Šíření tlakového rozruchu. Aerodynamický ohřev.
3. Grafické vyjádření Bernoulliho integrálů a kritické hodnoty bezrozměrných veličin.
4. Adiabatické, isoentropické proudění v trubici proměnného průřezu.
5. Proudění stlačitelné tekutiny dýzami, difusory a aerodynamickým tunelem.
6. Rázové vlny.
7. Tlakové poměry na rychloměrných sondách.
8. Změny entropie a její nárůst.
9. Rychlostní poměry při nestlačitelném a stlačitelném proudění na profilu.
10. Aerodynamické charakteristiky profilu při subsonickém stlačitelném proudění.
11. Kritické Machovo číslo.
12. Obtékání konvexní a konkávní hrany.
13. Dvourozměrné supersonické obtékání aerodynamického profilu. Supersonické profily.
Literatura
- Brož V., Aerodynamika vysokých rychlostí, skripta FS ČVUT v Praze
- M.E. Dejč, Technická dynamika plynů, SNTL
- Konečný D.: Theoretické základy aerodynamiky vysokých rychlostí, Naše vojsko.
Požadavky
Aerodynamika a mechanika letu, Aerodynamika nízkých rychlostí
Klíčová slova
Stlačitelnost, Rázové vlny, Subsonika, Supersonika, Transonika
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)