česky  čs
english  en
Letadlové soustavy (2221114)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:07.06.2002
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Přehled drakových, motorových a energetických soustav.
Soustavy řízení letadla, řízené člověkem, automaticky, primární a sekundární řízení, s mechanickým, elektrickým a optickým přenosem, silové členy a jejich příslušenství.
Soustavy ovládání podvozků, uspořádání, řízení a stabilita podvozků, kola a pneumatiky. Brzdy a soustavy jejich ovládání. Soustavy zatahování podvozků.
Palivové soustavy, způsoby uskladnění, dodávky, plnění a vypouštění paliva, vzdušnění, měření parametrů paliva.
Soustavy na ochranu proti dešti a námraze, typy námrazy, tepelné, chemické, mechanické a elektromagnetické soustavy používané na její odstranění, způsoby indikace tvorby námrazy.
Hydraulické soustavy, uspořádání, typy soustav, principy činnosti, hydraulická kapalina, prvky soustavy, způsoby zálohování.
Pneumatické soustavy, silové pohony, přetlakování, klimatizace, další systémy, principy činnosti, prvky soustav, způsoby zálohování.
Nouzové soustavy, soustavy na záchranu posádky a pasažérů a protipožární soustavy.
Olejové soustavy, chladiče a vyměníky.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
R. Sýkora: Palubní soustavy letadel, skripta VUT Brno, 1989
L. Smrček: Airoraft mechanical design and systems, skripta Glasgow University, 1993
A. Šulženko: Konstrukce letadel, SNTL Praha, 1953
V. I. Polikovskij: Letadlové hnací skupiny, SNTL Praha, 1956
L. E. Neville: Aircraft designers`data book, McGraw-Hill Book Company, N.Y., 1950
F. I. Skljanskij: Privod rulevych pověrchnostěj samoljotov, MAŠINOSTROJENIE, Moskva, 1974
F. Zálešák: Konstrukce a projektování letounů kap. 12, Řízení letounu , skripta VAAZ Brno, S-264 - poř. č. tisku 1966
kolektiv: Základy konstrukce a pevnosti letadel, skripta VAAZ Brno, S-2085 - poř. č. tisku 1977
kolektiv: Konstrukce a pevnost letadel - II. díl, skripta VAAZ Brno, S-2127-II - poř. č. tisku 1971
V. Věk: Letadlové systémy, Ediční středisko ČVUT Praha, 1995
Moir, I., Seabridge, A.: Aircraft Systems: Mechanical, Electrical and Avionics Subsystems Integration, AIAA Education Series, USA, 2001
Currey, N.: Aircraft Landing Gear Design: Principles and Practices, AIAA Education Series, USA, 1988
Lombardo D.: Advanced Aircraft Systems, TAB Books, New York, 1993
Slavík, S.: Drak, systémy a nouzové vybavení letounů, učební texty dle JAR-ATPL, skripta pro fakultu dopravní ČVUT v Praze, Praha, 2004
Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel II, skripta ČVUT 2005, ISBN 80-01-03338-4
Manuály Boeing B 737; Airbus 310; 319, 320 a 321, ATR 42, 72 a další
Požadavky
Absolvování předmětů:
Stavba letadel
Pohon letadel
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)