Konstrukce a projektování letadel II. (2221115)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:09.06.2003
Platí do: ??Rozsah:4+2
Semestr:9Kredity:7
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vzletové a přistávací charakteristiky, pádové vlastnosti, vyvážená délka letiště. Projektování: základní etapy, měrné náklady a ostatní faktory ovlivňující projekt. Zásady projektování hlavních stavebních skupin letadla. Vstupní data, funkční požadavky. Zařízení a přenos sil. Typická konstrukční provedení uzlů, podskupin, agregátů. Technologické dělení konstrukce. Omezující faktory. Konstrukční řešení křídel. Konstrukce trupu. Kabiny dopravních, sportovních, cvičných a speciálně užitkových letounů. Klimatizace. Přetlakování. Kyslíkové systémy. Řízení. Spolupráce člověk - stroj. Automatizace. Podvozek. Brzdové a tlumící systémy. Hnací skupina. Uchycení, vstupy. Ocasní plochy. Prostředky stability a řiditelnosti. Silové systémy. Plánování vývoje, rozpočty pracnosti, výrobní náklady, ceny.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.9.2019, 9:49 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)