česky  čs
english  en
Konstrukce projektování letadel I. (2221124)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:01.06.2011
Valid until: ??Range:4P+2C
Semestr:*Credits:6
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Historie letectví, zakladatelé leteckého průmyslu, vznik letecké dopravy.
Třídění letadel, základní definice a třídící hlediska.
Podpůrné vědní obory, návrhové filosofie, bezpečnost, způsobilost a spolehlivost, předpisy letové způsobilosti.
Hmoty a centráže, kategorizace hmot, hmotnostní obálka, diagram platící zatížení - dolet, rozbory hmotností.
Základní etapy vývoje letadel, systematizace vývojových postupů, tvorba a přenos tvarových informací, vztažné systémy, obrysování.
Sestavování draku, ustavování, sestavovací přípravky, měření a zaměřování, automatizace sestavovacích prací.
Konstrukčně - technologické požadavky standardizační a konvenční povahy, technologičnost konstrukce.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I, skripta ČVUT 2004, ISBN 80-01-03073-3
Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel II, skripta ČVUT 2005, ISBN 80-01-03338-4
Slavík S: Stavba letadel, skripta ČVUT 1997, ISBN 80-01-01671-4
Daněk V.: Projektování letadel, skripta VUT Brno 1991, ISBN 80-214-0373-X
Čalkovský A., Daněk V., Pávek J.: Konstrukce a pevnost letadel, 1. díl VAAZ Brno, 1984
Čalkovský A., Daněk V., Pávek J.: Konstrukce a pevnost letadel, 2. díl VAAZ Brno, 1986
Havelka V.: Konstrukce a projektování letadel II, skripta ČVUT 1986
Megson T. H. G.: Aircraft Structures for Engineering Students, Edward Arnold, London 1990, ISBN 0-7131-3676-6
Torenbeek E.: Synthesis of Subsonic Airplane Design, Kluwer Academic Publishers, Delft 1982, ISBN 90-247-2724-3
Stinton D.: The Design of the Aeroplane, Blackwell Science Inc 1985, ISBN 0632018771
Requirements
Stavba letadel (SL, 2222702)
Pohon letadel (PL, 2221172)
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)