česky  čs
english  en
Konstrukce a projektování letadel II. (2221125)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:07.06.2007
Valid until: ??Range:4P+2C
Semestr:*Credits:7
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět má vstupní charakter pro konstrukční obor letadlová technika. Seznamuje se základními konstrukčními schématy, silami působící na letecké konstrukce, leteckými materiály a s funkcemi řídicích ploch. Je podána filozofie bezpečnosti, spolehlivost, pevnostních průkazů a leteckých předpisů.
Structure
1. Historie a vývoj letectví, dělení letadel, a jejich základní části a systémy letounů
2. Bezpečnost, spolehlivost, letová způsobilost. Mezní stavy konstrukcí, pevnostní průkaz. Letecké předpisy
3. Násobek, obratové zatížení, obratová obálka násobků
4. Poryvová zatížení, poryvový násobek poryvová obálka násobků,
5. Rozložení aerodynamických a hmotových sil po konstrukci nosné plochy.
6. Letecké materiály
7. Tenkostěnné letecké konstrukce. Konstrukční schémata křídel
8. Prostředky pro zvýšení vztlaku, odporu a kormidla příčného řízení.
9. Konstrukční schémata trupů, přetlakování
10. Ocasní plochy. Konstrukce, podélná a směrová stabilita a řiditelnost
11. Síly v řízení, odlehčení, vyvážení (trim)
12. Podvozek
13. Aeroelasticita
Structure of tutorial
1. Aerodynamické síly a momenty ? část I.
2. Aerodynamické síly a momenty ? část I.
3. Násobek v obratu.
4. Poryvový násobek.
5. Obálka násobků.
6. Zatížení křídla
7. Pevnost tenkostěnných konstrukcí
8. Pevnost křídla.
9. Podélná stabilita.
10 Laboratoř leteckých konstrukcí ? pevnostní zkouška letecké konstrukce.
11. Síly v řízení, závěsový moment.
12. Tlumení podvozku.
13. Znalostní test
Literarture
? Slavík S.: Stavba letadel (učební texty), Vydavatelství ČVUT, 1997,ISBN 80-01-01671-4
? Slavík S.: Drak a systémy, nouzové vybavení letounu (učební texty), Akademické nakladatelství CERM, 2005, ISBN 80-7204-437-0
? Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I a II, skripta ČVUT, Praha, 2004 a 2006
Requirements
Bez požadavků.
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)