česky  čs
english  en
Aerodynamický návrh letounu (2221144)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:28.04.2016
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:Credits:3
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Vztlakové charakteristiky letounu. Příspěvek křídla, trupu, vodorovných ocasních ploch a vztlakové mechanizace k celkovému vztlaku. Vliv blízkosti země na vztlak. Výpočty vztlaku v rámci teorie nosné plochy. Odporové charakteristiky letounu, jednotlivé složky odporu, příspěvky jednotlivých částí letounu. Polára letounu a její náhradní tvary. Momentové charakteristiky letounu (statická stabilita), poloha neutrálního bodu. Vliv stlačitelnosti na vztlakové, odporové a momentové charakteristiky. Charakteristiky dynamické stability při podélném a stranovém pohybu, aerodynamické derivace. Řiditelnost letounu, síly v řízení z hlediska ovladatelnosti a obratnosti. Návrh ocasních ploch.
Structure
1. Vztlakové charakteristiky letounu
2. Příspěvek křídla, trupu, vodorovných ocasních ploch a vztlakové mechanizace k celkovému vztlaku
3. Vliv blízkosti země na vztlak
4. Výpočty vztlaku v rámci teorie nosné plochy
5. Odporové charakteristiky letounu, jednotlivé složky odporu, příspěvky jednotlivých částí letounu
6. Polára letounu a její náhradní tvary
7. Momentové charakteristiky letounu (statická stabilita), poloha neutrálního bodu
8. Momentové charakteristiky letounu (statická stabilita), poloha neutrálního bodu
9. Vliv stlačitelnosti na vztlakové, odporové a momentové charakteristiky
10. Charakteristiky dynamické stability při podélném a stranovém pohybu, aerodynamické derivace
11. Charakteristiky dynamické stability při podélném a stranovém pohybu, aerodynamické derivace
12. Řiditelnost letounu, síly v řízení z hlediska ovladatelnosti a obratnosti
13. Návrh ocasních ploch
Structure of tutorial
1. Vztlakové charakteristiky
2. Příspěvek křídla, trupu, vodorovných ocasních ploch a vztlakové mechanizace
3. Vliv blízkosti země
4. Odporové charakteristiky letounu
5. Polára letounu
6. Momentové charakteristiky letounu
Literarture
- Hoření B.: Aerodynamika letounu (Aerodynamika a hydromechanika), VAAZ
- Brož V., Aerodynamika nízkých rychlostí, skripta FS ČVUT v Praze
- Sekanina, F.: Aerodynamický výpočet letadla, Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky v Praze
Requirements
Aerodynamika a mechanika letu, Mechanika letu I.
Keywords
Aerodynamický návrh; vztlakové a odporové charakteristiky; profil; křídlo; trup; ocasní plochy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)