česky  čs
english  en
Technologie výroby letadlové techniky (2221162)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:TVLTApproved:22.05.2014
Valid until: ??Range:4P+1C
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět dává přehled o technologiích výroby letecké, případně kosmické techniky, používaných v ČR a ve světě. Je doplněn konstrukčními cvičeními a odbornými exkursemi.
Structure
1. Stav leteckých a kosmických technologií v podmínkách ČR. Stav ve světě.
2. Normalizační základna letecké a kosmické výroby. Normy výrobní, procesní a zkušební.
3. Materiály pro tváření. Tvářitelnost. Technologie tváření plechů a profilů.
4. Tváření plastických a superplastických materiálů. Nekonvenční tvářecí technologie.
5. Třískové obrábění kovových leteckých a kosmických konstrukcí.
6. Nedestruktivní kontrolní metody v leteckých výrobních procesech.
7. Povrchové úpravy v letecké a kosmické výrobě. Odolnost prostředí. Chemické a elektrochemické obrábění.
8. Spojování leteckých a kosmických konstrukcí.
9. Technologie výroby pohonných jednotek 1.
10. Technologie výroby pohonných jednotek 2.
11. Materiály kompozitních výztuží a pojiv, jejich specifické vlastnosti pro letectví a kosmonautiku.
12. Různé tradiční a nové výrobní technologie kompozitních konstrukcí.
13. Sestavování a montáž letecké a kosmické techniky. Údržba letecké techniky.
Structure of tutorial
1. Odborná exkurze 1
2. Odborná exkurze 2
Literarture
- J. Dunovský: Speciální technologie, ČVUT Praha, 1995
- M. Flaška, B. Štekner: Speciální letecké technologie, ČVUT Praha, 1996
- Žák,J., Samek,R. Bumbálek,B.: Speciální letecké technologie I,VUT Brno, 1990
Requirements
Bez požadavků.
Keywords
letectví, kosmická technika, technologie výroby
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)